EUROBANK
Банка Пиреос България, част от Финансова Група Пиреос, е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, финансови пазари и инвестиционно банкиране. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, като управление и посредничество на недвижими имоти, асет мениджмънт, застрахователно посредничество и лизинг. 

 


To top