Black WEEKend

23/11/2021 - 01/01/2022

Във връзка с публикуваните във фейсбук страницата и уеб сайта на Мол Бургас Плаза ценови намаления, отстъпки и промоции, обявени и предоставени като изображения, търговски марки и текст от наемателите на МОЛ Бургас Плаза и валидни за периода от 22.11.2021г. до 30.11.2021г., Търговски център „Бургас Плаза“ не носи отговорност за изображенията, текста и посланията на своите наематели, които оперират магазини и щандове в Търговския център, включително не носи отговорност за правомерното използване на публикуваните изображения и търговски марки, предоставени от наемателите, както и за действителността на указаните ценови намаления, отстъпки и промоции, за количествата на посочените продукти и тяхната наличност през целия ден, отговорност за които носи всеки участващ наемател за подадените от него търговски изображения, марки, ценови намаления и промоционални оферти.

Търговски център „Бургас Плаза“ няма договорни или законни права или задължения за проверка или друг тип намеса в търговската дейност и промоционалните оферти на своите наематели и поема ангажимент само за точното публикуване на подадените от наемателите послания, вкл. изображение и текст.

 

Обявените ценови намаления, отстъпки и промоции са валидни само за изрично упоменатите периоди, както и до изчерпване на наличните количества.

 

 


To top